O společnosti

Společnost Good Pellet je spolehlivým dodavatelem moderního biopaliva. Dodáváme pelety všech druhů – dřevěnými počínaje a rašelinovými konče. Společnost Good Pellet uskutečňuje dodávky své produkce po celé Evropě.

Perspektivy výroby a využití pelet.

Pelety (palivové granule) jsou jedním z nejmodernějších, ekologicky nezávadných a efektivních druhů paliva, jež se aktivně používá v energetice mnoha vyspělých zemí.

V dnešní době jsou mezinárodními dohodami a legislativou mnoha evropských zemí schváleny právní předpisy zakazující použití v průmyslu a energetice paliva, jež znečišťuje ovzduší. Světové ceny na běžné druhy paliva zcela přispívají zvýšení poptávky a aktuality výroby pelet.

Společnost Good Pellet nabízí široký sortiment produktů, mezi nimiž si každý vybere, co potřebuje. V současné době stále více Evropanů dávají přednost peletám, protože je v jejich vědomí pevně zakotvena myšlenka o ochraně životního prostředí. A nízká cena produkce je rovněž velmi lákavá pro spotřebitele.

Co nabízíme?

Do sortimentu společnosti Good Pellet patří tři základní druhy výrobků:

  • dřevěné (jak průmyslové, tak pro domácnost) pelety;
  • rostlinné granule;
  • pelety z rašeliny.

Každý z uvedených druhů výrobků je opatřen evropskými certifikáty kvality ENPlus A2 a DIN Plus, jež jsou k nahlédnutí v příslušné rubrice našich webových stránek.

Proč je společnost Good Pellet lepší, než konkurenti?

Partnery společnosti Good Pellet mají k dispozici:

  • široký sortiment kvalitního paliva;
  • konkurenceschopné a dostupné ceny;
  • rychlý systém zpětné vazby pro odsouhlasení detailů a potvrzení objednávky;
  • včasné doručení dodávek.

Dodáváme přírodní moderní, ekologické palivo, jež může uspokojit potřeby soukromých, záměstských domů s autonomním topením, velkých průmyslových podniků a tepláren.

Dlouhodobá spolupráce s námi znamená růst vašich výhod.

Pro podání objednávky přejděte do příslušné rubriky webu nebo nás kontaktujte na uvedených kontaktech.

Palivo budoucnosti se společností Good Pellet je nyní mnohem dostupnější!