Pelety dřevěné

Většina evropských zemí využívá energii získanou z ekologických a obnovitelných zdrojů. Biopalivo, k němuž zrovna patří dřevěné pelety, stává se důstojnou alternativou uhlí, plynu a ropným produktům.

Pelety jsou palivové granule získané z odpadu dřevozpracujícího průmyslu.

Proč je přechod na dřevěné pelety v Regioni zásobování energií odůvodněn?

K přechodu na alternativní druhy paliva evropské obyvatele zejména motivují:

 • zvýšení cen na plyn a uhlí;
 • prudké vyčerpání přírodních palivových zdrojů;
 • znečištění životního prostředí vlivem podstatně více znečišťujících nositelů energie.

V dnešní době se tyto dřevěné granule považují za nejlevnější palivo. Blízko k ním má leda hnědé uhlí, které však má podstatnou vadu – při spalování totiž vylučuje velké množství oxidu uhličitého, jež negativně ovlivňuje životní prostředí. Kromě toho je uhlí dost nepohodlné z hlediska běžného použití – je velmi špinavé a rovněž zanechává po spalování hodně odpadu. Navíc těžba hnědého uhlí způsobuje únik do ovzduší metanu – skleníkového plynu. Pelety naopak jsou palivem ekologickým a nezávadným.

Podle názorů odborníků je přechod odvětví zásobování tepelnou energií na spalování pelet ekonomicky účinný a ekologicky příznivý.

Ekologické výhody použití pelet

Světový trh s peletami stále roste, což se vysvětluje možností získat velké množství tepelné energie a zároveň se postarat o zachování životního prostředí:

 • spalování pelet, jež jsou uznány СО2-neutrálním palivem, neprovokuje vývoj skleníkového efektu;
 • množství popelu sotva dosahuje 1% objemu spalovaných granulí;
 • je možné skladovat dřevěné granule v blízkosti obytných místností, protože termické zpracování učinilo materiál biologicky neaktivním;
 • pelety neprovokují u lidí alergii, protože v nich neexistují spory;
 • při spalování pelet se nevylučuje nepříjemná vůně, štiplavý kouř a čmoud;
 • materiál se při dlouhodobém skladování nerozkládá.

Ekonomické výhody použití pelet

Za zmínku a zdůraznění stojí tyto výhodné pro podniky hlediska:

 • cena na dřevěné pelety je stabilní ve srovnání s fosilními palivy;
 • náklady na skladování produkce jsou nízké (například, ve srovnání se skladištěm palivového dříví bude objem skladovacích prostor pro pelety 7krát menší);
 • při spalování materiálu vzniká vysoká efektivnost – cca 93%.

Nákup dřevěných pelet od Good Pellet představuje úsporu financí, péči o zdraví a je perfektním příspěvkem do zachování životního prostředí!