Rašelinové pelety

Společnost Good Pellet nabízí úsporný druh moderního biopaliva pro vytápění soukromých rodinných domů, chat, koupelí, pro kotelny nebo kamna. Rašelinové pelety jsou výbornou alternativou tradičních druhů paliva jako třeba uhlí nebo dříví.

Co je to rašelinové pelety?

Jsou to kalibrované válcové granule se standardní pro všechny druhy pelet délkou 1 až 3 сm a o průměru 6 až12 mm. Granule jsou naprosto bezpečné pro člověka a životní prostředí, protože se vyrábějí bez jakýchkoliv chemických pojiv. Toto stabilní, ale hlavně levné a vysoce kalorické palivo již ocenily obyvatelé mnoha evropských zemí.

Výhody rašelinových palivových granul

Evropané dávají přednost rašelinovým peletám pro jejich teplotechnické parametry. Jedna tuna rašelinových granulí nahradí 2 tuny uhlí a 5 m3 palivového dřeva. Ostatní převahy paliva jsou vcelku následující:

  • množství žáru vylučovaného při hoření je srovnatelné s uhlím, tento materiál však je ekologicky nezávadný;
  • když porovnáme s dřevem, pak rašelinové granule hoří 2,5krát déle;
  • množství popelu při spalování je minimální, popel se může bezpečně používat jako hnojivo pro rostliny – vždyť rašelina je důležitým komponentem nezbytným k jejich urychlenému vývoji a růstu;
  • rašelinové pelety jsou nenáročné na skladování, neabsorbují vláhu, ani se nemění (nekazí se) vlivem teplotních výkyvů, materiál je biologicky neaktivní, protože prošel termickým zpracováním.

Kromě toho, rašelinové pelety jsou palivem bezodpadovým, cena tohoto paliva je velmi stabilní za nestabilních podmínek moderní ekonomiky.

O prospěšnosti výroby rašelinových pelet pro ekologii

Na výrobu rašelinových pelet používají rašelinu z bažinatých povrchů. Tento druh rašeliny stává se v letním období příčinou rozsáhlých požárů, které způsobují přírodě nenapravitelnou škodu. Pravě proto se technologie výroby pelet nevyžadující nahřívání suroviny ani využití chemických doplňků stává opravdovou záchranou a výhodnou perspektivou pro využití rašelinišť.

Díky využití užitečných vlastností pelet se znečištění ovzduší několikanásobně snižuje. Použití tohoto moderního biopaliva je oficiálně uznáno mezinárodními a ekologickými institucemi. A ve mnoha zemích již je využití rašelinových pelet postaveno na úroveň národních priorit.

Pečujte o ochranu životního prostředí se společností Good Pellet a získávejte při tom nesporné ekonomické výhody.