Rostlinné pelety

Rostlinné pelety nebo jak se jím často říká – agropelety jsou palivovými granulami získanými z odpadů zemědělského průmyslu. Převážně jsou to slupky slunečnice, odpad z obilovin – pohánky nebo sóji, obyčejná sláma. Cena takových surovin je zanedbatelně malá, čímž je zdůvodněna nízká cena na palivo z nich získané.

Obdobné biopalivo v mnoha ohledech není horší, než jeho protějšky ze dřeva, proto se aktivně používá v průmyslu a energetice mnoha vyspělých evropských zemí.

Výhody využití

Rostlinné pelety produkují při spalování velké množství tepelné energie, například, 2000 kg pelet je možné srovnat s 3200 kg dřeva, 1000 l motorové nafty, 957 m3 zemního plynu nebo 1370 l mazutu.

Výhodou využití rostlinných granulí od společnosti Good Pellet jsou:

  • vysoká tepelná vodivost;
  • možnost úplné automatizace procesu přívodu a spalování paliva;
  • široké rozmezí využití v kotlech o libovolném výkonu – dá se vytápět peletami jak běžný obytný dům, tak je využívat ve velkých teplárnách.

Nákupem a využitím rostlinných palivových pelet získáte ekonomické perspektivy a rovněž ekologické výhody.

Ochrana ekologie

Rostlinné pelety jsou ekologickým druhem paliva, jež nezpůsobuje alergii, ani vznik onemocnění horních cest dýchacích, neznečišťuje životní prostředí emisemi spalin. Dále ekologové zdůrazňují jeho následující výhody:

  • spalování palivových granulí se přirovnává k přirozenému oběhu látek v přírodě;
  • je to obnovitelné palivo;
  • materiál je biologicky neaktivní, proto jeho skladování nevyžaduje zvláštní skladovací podmínky a prostory oddělené od obydlí;
  • minimální nespalitelný zůstatek je výborným hnojivem pro rostliny.

Ekonomické výhody

Poptávka po produktu na evropském trhu je odůvodněna:

  • nízkou a stabilní cenou, jež nezávisí na ekonomických daních a kolísání cen fosilních druhů paliva;
  • jednoduchostí dopravy a skladování pelet;
  • výhodnou cenou vytápěcího zařízení a dostupností jeho servisní údržby – kotle na pelety jsou schopny odevzdávat teplo dokonce po uplynutí 24 hodin po zastavení přívodu paliva.

Společnost Good Pellet s jistotou prohlašuje, že provozní charakteristiky rostlinných pelet přispívají k tomu, aby použití rostlinných pelet bylo opravdu efektivní, perspektivní a výhodné ve všech ohledech.