Výhody

Proč se pelety mohou nazývat palivem budoucnosti anebo o výhodách těchto granulí

Využití pelet bylo zahájeno v Americe již na počátku 80. let minulého století, jež se v uplynulém období osvědčily po různých stránkách velmi pozitivně. Dnes tento relativně nový druh paliva nachází aktivní využití v celém světě. Čím se dá vysvětlit takový úspěch? A proč se peletám říká ‚palivo budoucnosti‘?

Otázka ekologie

Pelety mají vysoké ekologické ukazatelé. Granule jsou bez vůně a vyrábějí se bez použití chemických stabilizátorů.

Je to neutrální materiál, při jehož spalování množství popelu nepřekročí 3% ukazatel. Dále, unik do vzduchu oxidu uhličitého vznikajícího při spalování granulí je totožný tomu množství, jež ho rostlina absorbovala v období svého růstu. Vědecké průzkumy ukazují, že použití pelet jako paliva několikanásobně snižuje skleníkový efekt.

Riziko znečištění životního prostředí v důsledku případných havárií při dopravě pelet, stejně jako riziko vzniku požárů nebo výbuchů s jejich účastí je sníženo na nulu.

Pelety a ostatní druhy paliva – srovnávací charakteristiky

Tento moderní materiál se vhodně liší od ostatních starších druhů paliva vysokými parametry tepelné vodivosti a vylučované při spalování tepelné energie:

Palivo

Spalné teplo (MJ/kg)

% získaného popelu

% získané síry

Pelety

18 – 18,4
(záleží na druhu pelet)

2,5 – 6
(záleží na druhu pelet)

0,1 – 07
(záleží na druhu pelet)

Kamenné uhlí

15 – 25

10 – 35

1 – 3

Zemní plyn

35 – 38 MJ/m3

Palivové dříví

10

2

Rašelinové brikety

14,9

23

1 – 3

Spalné teplo (MJ/kg)

Pelety

18 – 18,4 *

Kamenné uhlí

15 – 25

Zemní plyn

35 – 38 MJ/m3

Palivové dříví

10

Rašelinové brikety

14,9

% získaného popelu

Pelety

2,5 – 6 *

Kamenné uhlí

10 – 35

Zemní plyn

Palivové dříví

2

Rašelinové brikety

23

% získané síry

Pelety

0,1 – 07 *

Kamenné uhlí

1 – 3

Zemní plyn

Palivové dříví

Rašelinové brikety

1 – 3

* - záleží na druhu pelet

K výhodám materiálu můžeme rovněž spolehlivě přičíst neexistenci v něm prachu a spor, což ho dělá antialergenním. Efektivnost dosahuje 94%.

Pelety se liší od ostatních druhů tuhého paliva tím, že se pro jejich skladování nevyžadují velké prostory a jejich přeprava je jednoduchá. Jejich sypkost umožňuje aktivní využití automatických systémů pro přívod pelet do kotle.

Naléhavost vytápění budov s využitím pelet

Většina evropských obyvatel volí pro vytápění budov pravě kotle na pelety, protože jejich výhody jsou nepopíratelné:

  • úplná nezávislost na zdrojích ústředního topení;
  • maximální automatizace;
  • ekologičnost;
  • naprostá ekonomičnost.

Hospodářské a sociální výhody palivových granulí

Protože surovinami pro výrobu pelet slouží dřevní štěpka, piliny, kůra stromů, zbytky lesního dřeva, seno, spadané listí, drcený papír, slupky slunečnice, rašelina, pak můžeme počítat s faktický nevyčerpatelnými zdroji a spolehlivým zásobováním tohoto palivového materiálů.

Výrobní kapacity na pelety se každým rokem zvyšují, což umožňuje vytvoření velkého množství nových pracovních míst. A cenová politika umožňuje stvrzovat, že pelety jsou ekonomický výhodnou alternativou ke všem existujícím v současné době druhům paliva.