Pelety drzewne

Większość krajów europejskich korzysta dziś z energii, uzyskanej z ekologicznie czystych i wznawianych źródeł. Biopaliwa, do których należą i pelety drzewne, stają się godną alternatywą dla węgla, gazu ziemnego i produktów z ropy naftowej.

Pelety – to są granule paliwowe, uzyskane z odpadów przemysłu drzewnego.

Dlaczego jest uzasadnione przejście na pelety drzewne w zakresie zaopatrzenia w energię?

Do przejścia na alternatywne rodzaje paliw Europejczyków m.in. zachęcają:

 • wzrost cen na gaz ziemny i węgiel;
 • bardzo szybkie zmniejszenie zasobów paliw naturalnych;
 • zanieczyszczenie środowiska otaczającego ze strony bardziej "brudnych" nośników energii.

Dziś podobne granule drzewne są uważane za najtańsze paliwo. Obok nich znajduje się chyba tylko węgiel, który ma olbrzymią wadę – podczas spalania emituje duże ilości dwutlenku węgla, negatywnie wpływającego na środowisko otaczające. Poza tym, węgiel jest dostatecznie niewygodnym z punktu widzenia stosowania w warunkach domowych – jest brudny i pozostawia dużo odpadów w wyniku spalania. Prócz tego, wydobycie węgla stymuluje przenikanie do atmosfery metanu – gazu cieplarnianego. Pelety zaś przeciwnie – są paliwem ekologicznie czystym.

Według opinii fachowców przejście przedsiębiorstw zaopatrzających w energię na spalanie peletu jest skutecznym pod względem ekonomicznym i sprzyjającym ekologii.

Zalety ekologiczne stosowania peletu

Światowy rynek peletu ciągle wzrasta, co można wytłumaczyć możliwością uzyskania dużych ilości energii cieplnej, dbając jednocześnie o ochronę środowiska otaczającego:

 • spalanie peletu, uznanego za paliwo neutralne pod względem СО2, nie prowokuje rozwoju efektu cieplarnianego;
 • ilość popiołu ledwie osiąga 1% od objętości spalanych granul;
 • przechowywać granule drzewne można w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych, ponieważ obróbka termiczna czyni ten materiał nieaktywnym biologicznie;
 • pelety nie powodują alergii u ludzi, ponieważ nie ma w nich zarodników;
 • podczas spalania nie emitują nieprzyjemnych zapachów, żrącego dymu i czadu;
 • przy długotrwałym przechowywaniu materiał nie ulega rozpadowi.

Zalety ekonomiczne stosowania peletu

Tutaj warto zaznaczyć następujące zalety, korzystne dla przedsiębiorstwa:

 • cena peletu drzewnego jest stabilną w porównaniu z wydobywanymi rodzajami paliw;
 • niskie koszty przechowywania produkcji (na przykład, w porównaniu z magazynem na opał drzewny pojemność magazynu na pelety będzie o 7 razy mniejszą);
 • przy spalaniu jest uzyskiwany wysoki wskaźnik sprawności – około 93%.

Nabycie granul drzewnych w Spółce Good Pellet jest oszczędzaniem kosztów, dbaniem o zdrowie oraz wspaniałym wkładem w ochronę środowiska otaczającego!