Pelety pochodzenia roślinnego

Pelety pochodzenia roślinnego lub często zwane agropeletami – to granule paliwowe uzyskane z odpadów przemysłu rolnego. W większości wypadków to łupiny słonecznika, odpady po zbożach – gryce lub soi, zwykła słoma. Wartość podobnych surowców jest nadzwyczajnie małą, co z kolei powoduje niewysokie ceny na uzyskiwane z nich paliwo.

Podobne biopaliwo nie ustępuje swoim analogom z drewna, dlatego jest aktywnie stosowane w przemyśle i energetyce rozwiniętych krajów europejskich.

O korzyściach stosowania

Pelety pochodzenia roślinnego przy spalaniu wydzielają duże ilości energii cieplnej, na przykład, 2000 kg pelet dorównuje 3200 kg drewna, 1000 l oleju napędowego, 957 m3 gazu ziemnego lub 1370 l mazutu.

Zalety stosowania granul pochodzenia roślinnego produkcji Spółki Good Pellet to są:

  • duża właściwa przewodność cieplna;
  • możliwość pełnego zautomatyzowania procesu podawania oraz spalania paliwa;
  • szeroki zakres zastosowania w kotłach o każdej wydajności – jest możliwe ogrzewanie zarówno standardowego domu mieszkalnego, jak i stosowanie peletu w dużych elektrociepłowniach.

Nabycie i używanie granul paliwowych pochodzenia roślinnego skutkuje zarówno w perspektywach ekonomicznych, jak i korzyściach ekologicznych.

O sprawach ochrony ekologii

Pelety pochodzenia roślinnego – jest to ekologicznie czysty rodzaj paliwa, nie powodujący alergii, nie sprzyjający powstawaniu schorzeń górnych dróg oddechowych, nie zanieczyszczający środowisko otaczające emisją spalin. Poza tym, ekolodzy zaznaczają następujące korzyści tego produktu:

  • spalanie tych granul paliwowych jest dorównywane do naturalnego krążenia substancji w przyrodzie;
  • jest to wznawiany rodzaj paliwa;
  • materiał jest nieaktywny biologicznie, z tego powodu nie wymaga izolowanych od pomieszczeń mieszkalnych miejsc do przechowywania;
  • minimalna nie spalana pozostałość jest wspaniałym nawozem dla roślin.

O sprawach korzyści ekonomicznych

Zapotrzebowanie produktu na rynku europejskim jest uwarunkowane:

  • niską a stabilną ceną, która nie zależy od podatków i wahań wartości wydobywanych rodzajów paliw;
  • łatwością transportu i przechowywania peletu;
  • atrakcyjną wartością instalacji grzewczych i dostępem do obsługiwania serwisowego tych instalacji – kotły na pelety są zdolne do oddawania ciepła nawet po upływie doby od momentu zaprzestania podawania paliwa.

Spółka Good Pellet śmiało może stwierdzić, iż charakterystyki eksploatacyjne peletu pochodzenia roślinnego czynią jego zastosowanie rzeczywiście skutecznym, perspektywicznym i korzystnym z każdego punktu widzenia.