Zalety

Czemu pelety uzyskały prawo nazywać się "paliwem przyszłości" lub o zaletach tych granul

Stosowanie peletu w Ameryce zaczęło się jeszcze na początku lat 80-ch ubiegłego stulecia, w ciągu ubiegłego czasu wykazał się on bardzo pozytywnie z wielu różnych stron. Dziś ten porównanie nowy rozdaj paliwa jest aktywnie stosowany na całym świecie. Czym można wytłumaczyć podobny sukces? I czemu pelety zaczęli nazywać paliwem przyszłości?

W zakresie ekologii

Pelety posiadają bardzo wysokie parametry ekologiczne. Granule nie mają zapachu i są wytwarzane bez używania utrwalaczy chemicznych.

Jest to materiał neutralny, ilość popiołu w nim przy spalaniu nie przewyższa 3%. Przy spalaniu granul emitowana do powietrza ilość dwutlenku węgla dorównuje ilości tej substancji wchłoniętej przez roślinę w okresie jej wegetacji. W wyniku badań naukowych zostało udowodnione, iż używanie peletu wielokrotnie zmniejsza efekt cieplarniany.

Zanieczyszczenie środowiska otaczającego wskutek możliwych awarii podczas transportu peletu, zarówno jak i zagrożenie pożarem oraz wybuchem z jego udziałem zostało sprowadzone do zera.

Pelety i inne rodzaje paliw – charakterystyka porównawcza

Materiał bardzo korzystnie wygląda na tle tradycyjnych rodzajów paliw pod względem wysokich wskaźników przewodzenia ciepła oraz wydzielania energii cieplnej podczas palenia:

Paliwo

Ciepło spalania (MJ / kg)

% powstającego popiołu

% powstającej siarki

Pelety

18 – 18,4
(zależy od rodzaju peletu)

2,5 – 6
(zależy od rodzaju peletu)

0,1 – 07
(zależy od rodzaju peletu)

Węgiel kamienny

15 – 25

10 – 35

1 – 3

Gaz ziemny

35 – 38 MJ/m3

Drewno opalowe

10

2

Brykiety torfowe

14,9

23

1 – 3

Ciepło spalania (MJ / kg)

Pelety

18 – 18,4 *

Węgiel kamienny

15 – 25

Gaz ziemny

35 – 38 MJ/m3

Drewno opalowe

10

Brykiety torfowe

14,9

% powstającego popiołu

Pelety

2,5 – 6 *

Węgiel kamienny

10 – 35

Gaz ziemny

Drewno opalowe

2

Brykiety torfowe

23

% powstającej siarki

Pelety

0,1 – 07 *

Węgiel kamienny

1 – 3

Gaz ziemny

Drewno opalowe

Brykiety torfowe

1 – 3

* - zależy od rodzaju peletu

Zaletami również niewątpliwie można uważać brak w materiale pyłu i zarodników, co czyni materiał antyalergicznym. Współczynnik sprawności osiąga 94%.

Pelety odróżniają się od innych rodzajów paliw stałych tym, że nie potrzebują dużych pomieszczeń do magazynowania i są łatwe w transporcie. Ich sypkość umożliwia zastosowanie automatycznych systemów podawania granul do kotła.

Aktualność ogrzewania budynków za pomocą peletu

Dziś większość Europejczyków do ogrzewania pomieszczenia wybiera właśnie kotły na pelety, ponieważ mają one szereg nie budzących wątpliwości zalet, a mianowicie:

  • pełna niezależność od źródeł centralnych;
  • maksymalna automatyzacja;
  • czystość ekologiczna;
  • znaczna oszczędność.

Zalety ekonomiczne i socjalne granul paliwowych

Ponieważ w jakości surowców do peletu występują szczapy, trociny, kora drzew, pozostałości drewna leśnego, siano, opadłe liście, rozdrobniony papier, łuski słonecznika, torf, więc można liczyć na faktycznie niewyczerpalne zasoby oraz niezawodność zaopatrzenia w materiały paliwowe tego rodzaju.

Produkcja peletu wzrasta każdego roku, co umożliwia stworzenie dużych ilości nowych miejsc pracy. Ze swojej strony polityka cenowa pozwala nazywać pelety atrakcyjną pod względem ekonomicznym alternatywą dla wszystkich istniejących dotychczas rodzajów paliw.